Suicidhjälpen – våga ta hjälp

Det är ett mycket tragiskt faktum att många människor tar sina liv varje år. I Sverige är det den vanligaste dödsorsaken bland personer mellan 15 och 44 års ålder, framförallt bland män. Att begå självmord är något oåterkalleligt och lämnar mycket djupa ärr bland de efterlevande. Det går dock att förebygga!

En vanlig missuppfattning om självmord är att den som väljer att ta sitt liv är feg. I själva verket handlar det ofta om att inte orka må så fruktansvärt dåligt längre, eller att det är bättre för alla om personen ifråga försvinner. Enligt hjälporganisationen Suicide Zero är det inte ovanligt att människor som räddats efter ett självmordsförsök senare inte förstår hur de hade velat dö. På organisationens hemsida finns det mycket vägledning om hjälp och stödlinjer att tillgå.

Att ta sitt liv kan lika gärna vara ett resultat av en långtidsdepression som en impulshandling vid en mental svacka, och för att självmordshandlingar ska stoppas krävs utbildning och information. Som närstående är det viktigt att vara extra alert om en vän eller familjemedlem börjar tala om att vilja dö eller fått förändringar i sitt beteende som är oroväckande. Var aldrig rädd för att fråga hur det står till – många människor som lider av mental ohälsa har inte själva kraften att öppna upp sig.