Minska risken för psykisk ohälsa

Ett bra ledarskap minskar risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Känns det svårt att ta ledigt för att åka iväg på kurs, och ännu svårare om du behöver en längre utbildning? Med en chefsutbildning på distans kan det problemet vara löst, eftersom du slipper tillbringa tid på en annan ort.

Varför en chefsutbildning på distans?

Med en chefsutbildning på distans kan du utvecklas utan att det behöver krocka med ditt vanliga liv. Du kan bli bättre på de uppgifter du har som chef och bättre på att ta ansvar. Är du tryggare i din roll kan du bli en bättre chef och på det sättet kan arbetsplatsen bli en bättre plats att vara på – för alla som arbetar där. Arbetsmiljön är en stor riskfaktor för ohälsa, så att försöka ha en bra arbetsmiljö är värt mycket. Inte bara för att du förmodligen bryr dig om hur dina anställda har det utan också för att företaget ska ha en chans att lyckas.

Psykisk ohälsa

Den psykiska arbetsmiljön spelar stor roll för hur människor har det, även i livet utanför arbetet. Det handlar inte bara om att alla ska vara trevliga mot varandra, att det inte ska förekomma mobbning eller andra svårare problem, utan psykisk ohälsa kan också uppstå på en arbetsplats där alla faktiskt trivs. Ett av de problem du som chef måste vara uppmärksam på är att människor behöver ha en lagom stor arbetsbelastning och de måste ha utrymme för återhämtning. Har du engagerade och duktiga medarbetare finns det en risk att de gör mer än de egentligen orkar – vilket inte kommer hålla i längden. Finns det en stor ambition att prestera som kombineras med problem i arbetsmiljön, till exempel av konflikter, oklara ansvarsområden eller annat som stressar, kan risken att det leder till psykisk ohälsa vara stor.

Ditt ansvar som chef

Med en chefsutbildning på distans kan du bli bättre på att förstå din roll och ditt ansvar som chef. Även om du har ett övergripande ansvar betyder det inte att du kan göra allting själv. Är det någon som verkar må dåligt kan du till exempel erbjuda kontakt med företagshälsovården, snarare än att tro att personen ska prata ut med dig. Det är också viktigt att vara uppmärksam på vad du förmedlar utan att tänka på det. Blir du till exempel irriterad om någon sjukskriver sig i ett par dagar? I så fall kanske personal undviker att sjukskriva sig – vilket kan leda till att de behöver längre sjukskrivningar senare, för att de inte fått den återhämtning de behövt. Som chef är det mycket du behöver ha koll på och just därför kan en chefsutbildning på distans vara ett stöd i din utveckling och i din roll som chef.