Ett barn som lider av psykisk ohälsa har inte alltid så lätt att förklara hur det känns. Stress eller osäkerhet hos barn kan yttra sig i form av starka känsloutbrott, aggressivitet eller total tillslutenhet. Ju yngre barnet är desto svårare är det att kommunicera. Som förälder är detta självfallet mycket oroväckande och därför kan det vara klokt att först prata med sin läkare, som sedan kan hänvisa barnet vidare till en barnpsykolog.

Men vad händer om barnet mår dåligt på grund av sina föräldrar eller syskon? Många barn utsätts för våld i hemmet eller lever i familjeförhållanden som är allt annat än lämpliga. För den som märker att ett barn far illa i sitt hem är det livsviktigt att söka hjälp. Ett första steg, både för barn och vuxna, kan vara att kontakta BRIS, Barnens Rätt i Samhället, som är en organisation för barns välbefinnande och rättigheter. Hit kan alla söka sig under full anonymitet och inte bara få emotionellt stöd utan även praktiska råd och rekommendationer. Ingen fråga är dum och inget problem är för litet; det viktiga är att skydda barn till varje pris och det inkluderar deras psykiska välmående.