Psykisk ohälsa bland unga

Det råder en oroväckande ”trend” bland unga människor i Sverige som har med deras psykiska hälsa att göra. Undersökningar har visat att nästan hälften av alla personer mellan 16 och 29 års ålder lider av saker som stress, sömnsvårigheter och allmän oro. Även yngre barn drabbas idag oftare av oro och depression och tjejer är mer drabbade än killar.

Därför mår unga dåligt

Anledningarna till att många unga mår dåligt är flera, men till de främsta orsakerna hör alltför hårda krav på sin egen prestation och att det inte finns tillräckligt med fritid. Självkänslan brister och det finns hela tiden en önskan om att vara bättre, smartare, snyggare och mer populär. Det här är något som tonåringar alltid kämpat med men idag är pressen större än någonsin.

Enligt vissa experter har även sociala medier påverkat ungas känslovärld. Här råder alltid en viss lyckomentalitet där alla vill visa hur kul och perfekt livet är, vilket kan leda till skam och avund. Internet har också lett till en ökning av mobbning från människor med falska profiler eller som de utsatta inte ens känner. Även den tryggaste person kan hamna i obalans om denne ständigt får höra hur värdelös han eller hon är, och därför ges så kallas cyberbullying allt mer uppmärksamhet.

Inte bara negativt

Det finns dock även en positiv sida som dagens teknik och öppenhet har medfört. Många ungdomar finner idag stöd online bland likasinnade personer och det har blivit mycket mer accepterat att tala öppet om sina känslor. Skolorna satsar också mer på information om hur en person som lider av psykisk ohälsa kan få hjälp och vart denne kan vända sig.