Symptom på psykisk ohälsa

När en person lider av psykisk ohälsa kan symptomen vara oerhört varierande. Ibland är de mycket uppenbara, till exempel humörsvängningar eller sorg efter en skilsmässa, medan andra är mer subtila och inte ens är evidenta för den som är drabbad. En människa som mår dåligt kan också leva i förnekelse eller vara extremt duktig på att dölja sitt sinnestillstånd för omvärlden.

Symptom på psykisk ohälsa kan enligt Psykologiguiden vara mer eller mindre svåra. Några exempel är:

  • Akuta symptom – yrsel, hjärtklappningar eller svettningar.
  • Ändrat beteende – humörsvängningar, bristande tålamod, tillbakadragenhet.
  • Yttre förändringar – bristande hygien, trötthetstecken.
  • Olämpliga reaktioner – känsloutbrott som inte passar situationen.

Att känna och erkänna

Om det är en närstående som mår dåligt är det ofta lättare att se oroväckande förändringar än om det är en person som inte är en nära vän. Det är också ganska vanligt att individer som lider av psykisk ohälsa inte vill erkänna sina problem för andra eller ens sig själv. Ibland beror det på skam, exempelvis att det känns pinsamt att ett visst tvångsbeteende eller missbruk uppstått. Andra gånger försöker den drabbade ignorera symptomen då han eller hon tycker att det är för jobbigt att ta itu med dem, vilket är relativt vanligt vid ätstörningar eller för den som lever i ett ohälsosamt förhållande. Ytterligare ett skäl kan vara att den som mår dåligt inte vill leva längre och därför gör allt i sin makt för att dölja sina suicidala tankar för att inte bli stoppad.

Vad händer sen?

Bland det viktigaste en person med psykisk ohälsa kan göra är att prata om sina känslor med en vän eller en terapeut. Att inse att många andra upplever liknande saker kan utgöra ett stort stöd och det upplevs ofta som lättande att känslorna och tankarna inte är onormala eller ens unika. I Sverige finns det en hel del organisationer och föreningar som arbetar mot psykisk ohälsa där den som antingen är drabbad eller som är anhörig kan få råd och stöd. Det finns även hjälplinjer att ringa eller skriva till och den som vill kan förbli helt anonym.

När den första kontakten etablerats och samtalskanalerna öppnats är det dags att finna sätt att må bättre på. Ibland är det frågan om enklare förändringar, till exempel att omstrukturera arbetsrutinerna eller att börja träna. Många gånger krävs dock lite mer djupgående metoder som terapi och gruppsamtal. En erfaren psykolog kan ofta komma med både stöd och råd för hur livet kan vändas till det bättre men det gäller att ha lite tålamod. Rom byggdes inte över en natt!