Vad är psykisk ohälsa?

Begreppet ”psykisk ohälsa” innefattar ett stort antal tillstånd och yttringar. Generellt sett handlar det om att inte må bra mentalt, allt från att vara stressad i vardagen till att befinna sig i en djup depression eller att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Orsakerna är också mycket varierade och kan till exempel bero på upplevelser, sjukdomar, utbrändhet, hormoner, biverkningar från läkemedel eller kemisk obalans.

Kategorier och begrepp

För att kunna få en någorlunda översikt över vilka olika tillstånd som faller under rubriken psykisk ohälsa har Folkhälsomyndigheten i samarbete med olika myndigheter sammanställt en presentation om ämnet. Några huvudkategorier är de följande.

Psykiska besvär

Något står inte helt rätt till. Sömnsvårigheter eller magont på grund av stress, nedstämdhet orsakad av en tråkig händelse eller oro inför något som ska ske. Det här är något som de flesta människor upplever flera gånger i livet men brukar vara övergående och kan ofta avhjälpas med vissa förändringar eller att de löser sig med tiden. Ett exempel kan vara huvudvärk som beror på att en person har för mycket att göra, vilket kan avhjälpas genom omprioriteringar eller att arbetsbördan fördelas till flera personer. Det är också vanligt med nervositet eller magknip inför ett prov eller en flygresa, vilket oftast går över direkt efteråt. Psykiska besvär kan vara mer eller mindre allvarliga men är alltid tecken på att den mentala hälsan inte är på topp.

Psykiatriska tillstånd

När psykisk ohälsa kräver en diagnos brukar uttrycket psykiatriskt tillstånd användas. Här har personen i fråga en längre historia av psykiska besvär och problem som påverkar hela dennes livskvalitet. Med hjälp av test och undersökningar kan en psykolog eller psykiatriker utreda hur det står till med patienten. Det kan röra sig om en djup depression med självmordstankar, tvångssyndrom, psykoser eller missbruk.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Här är det oftast frågan om problem som uppstått från födseln eller barndomen och som har att göra med hjärnans signaler och utveckling. Inom den här kategorin finns till exempel autism, ADHD och Tourettes syndrom.

Kombinationer och olika behandlingar

Ibland kombineras de olika kategorierna med varandra och kan därför komma att kräva flera sorters behandlingar. En person som lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan till exempel känna sig deprimerad på grund av de problem som uppstått på grund av den. En människa som varit stressad länge kan hamna i en djupare depression eller ett svårt missbruk. Det är inte alltid så lätt att ställa en enkel diagnos och den bästa behandlingen består ofta av flera tillvägagångssätt, till exempel medicinering i kombination med samtalsterapi eller fysiska aktiviteter. Den som lider av psykisk ohälsa är inte alltid medveten om sitt tillstånd och därför kan personer i dennes omgivning bli till stor hjälp. Det är dock viktigt att aldrig försöka ta saken i egna händer utan att först söka rådgivning för att hitta det bästa tillvägagångssättet.