Hjälpmedel mot psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt är något som kan drabba alla av olika orsaker och det kan ha en stor påverkan på vardagen. Antingen kan man ha drabbats av psykisk ohälsa på grund av långvarigt hög stress eller av sorg, depression och svåra situationer i livet.

Utbrändhet och hjälp samt smarta kontorshotell på Södermalm

Om man arbetat mycket och tagit på sig för mycket i livet, riskerar man att bli utbränd. Utbrändhet kan även kallas för utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Det kan vara fruktansvärt jobbigt att vara utbränd och man kan ibland uppleva att andra kanske inte riktigt förstår hur utmattad man är. Det viktigaste är att först och främst fokusera på sig själv oavsett om omgivningen förstår eller inte. Det finns många bra råd för att komma tillbaka efter utbrändhet som är viktiga att ta till sig. Även kroppen kan bli fysiskt påverkad av utbrändhet och man kan få hjärtklappning, magsår, yrsel, värk i kroppen, högt blodtryck och en hel del andra symtom. Man kan även uppleva ständig trötthet, orkeslöshet, apati och aptitförlust eller ökat tröstätande. För att komma tillbaka igen efter en utbrändhet måste man ha tålamod, göra en sak i taget, ta korta pauser och försöka minska oron genom att undvika till exempel tankar där man förställer sig det värsta i något som inte hänt. Man kan även göra en lista på vad man verkligen vill göra i livet och fokusera på mindfulness. Är man utarbetad efter ett arbete på kontoret kan man behöva en sjukskrivning. Äger man ett företag i Stockholm kan det vara smart att hyra ett kontorshotell på Södermalm för att slippa stressen över att hitta en bra lokal! Genom att hyra en kontorslokal får man allt färdigt på plats och man kan även med fördel hyra enstaka rum. Allt står med fördel klart och man kan flytta in sitt företag utan krångel.

Mindfulness minskar psykisk ohälsa

Att hitta ett fokus i livet kan hjälpa till när man mår psykiskt dåligt. Ett mycket bra hjälpmedel mot psykisk ohälsa är att fokusera på mindfulness. Mindfulness är ett större begrepp som innefattar att bli mer medveten och närvarande och sträva efter ett inre lugn. Det finns många bra tips på mindfulness som är mycket bra för ett inre läkande. Mindfulness kan vara olika typer av yogaformer, träning eller meditation. Det kan också handla om att skapa i en rolig hobby, vistas i naturen, tänka på andningen, eller att vara medveten om sina känslor och lyssna på hjärtat och instinkten. Det som kan vara mest läkande är just naturen och forskning bevisar att naturen läker på många nivåer. I en studie på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har läkaren Matilda Annerstedt fått fram tydliga resultat på att naturen lugnar ner stresshormoner och till exempel hjärtfrekvens. Studien stödjer även forskning med terapier där man använder sig av naturen och dess positiva inverkan och påverkan på hälsan. Det är viktigt att lyssna på kropp och tanke och att unna sig vara generös mot jaget, samt inte ignorera varningstecken på psykisk ohälsa av alla de slag.