En oviss sammankomst

Finns det någonting där motpolerna känns lika uppenbara som inom psykisk hälsa?

Det råder idag en generell medvetenhet om hur denna främjas samt vad som bör undvikas för att den inte ska övergå till sin motsats. Trots det är svårigheten att upprätthålla detta faktum förvånansvärt svårt. Den psykiska hälsan har blivit något av det moderna samhällets verkliga hot mot vårt välbefinnande, trots att vi har alla verktyg som behövs för att förebygga den. Det enda som står i vägen för detta är vi själva.

En ständig kamp om förberedelse

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig framtiden. Hen kan till skillnad från andra arter agera idag efter hur morgondagen ska se ut. Det här saknar motstycke bland andra organismer som endast kan tänka kring hur nästkommande ögonblick kan se ut. Det här har på gott och ont gjort människan till både planetens härskare och sabotör.

Vetskapen om att en morgondag finns i antågande kan på samma gång både ge fantastiska möjligheter samt destruktiva begränsningar.

Det är också just detta som psykisk ohälsa i grund och botten handlar om. Till att börja med måste hänsyn tas till att alla är olika, vilket också medför flera miljarder varierande syner på vad psykisk hälsa är. Det som är psykisk hälsa för mig är kanske ohälsa för dig. Gränsen mellan dessa två ytterligheter har också visat sig vara tämligen hårfin. Vem eller vilka har egentligen det övergripande ansvaret för vad som klassar in dem i en viss kategori?

Att omsätta teori i praktiken

Stress är en biologisk drift som ligger i människans natur. Det har varit en fråga om att föra våra gener vidare för att överhuvudtaget kunna överleva dagen. Detta är i grunden något bra men som under en längre tid utan någon särskild återhämtning kan få motsatt effekt. Det handlar om att hjärnan skickar signaler där stresshormonet adrenalin utsöndras från binjurarna. En situation där fenomenet stress är inblandat övergår till kamp eller flykt för att på så vis avgöra hur den i slutändan ter sig. Detta faktum kan både utspela sig i tanke och handling. Det är när den negativa stressen som risken för psykisk ohälsa ökar markant.

En omedveten medvetenhet

Vi lever i en ständigt föränderlig och utvecklande värld. Av någon oklar anledning har dialogen om psykisk hälsa varit tabu. Människan är i sin natur en stark varelse där välmående förhåller sig som det enda rätta. Det är också just detta faktum som medfört att det idag är ett av samhällets tveklöst största problem. Det spelar ingen roll om det gäller den avgörande jobbpresentationen eller den ofrånkomliga städningen. I värsta fall kan en flyttstädning i Göteborg alltid göra arbetet.

Det gäller att precis som med allt annat hitta en balans för att det ack så viktiga jämviktsläget överhuvudtaget ska kunna uppnås. Hur det här uppnås är upp till gemene man att avgöra. Det är okej att inte allting alltid är det.