Den psykiska arbetsmiljön på företaget

Att må bra på jobbet är viktigt. Det handlar inte bara om ergonomi, och om att ha rätt arbetsutrustning, utan det handlar också om den psykiska hälsan. Ett företag har ett stort ansvar för att alla anställda ska må bra på jobbet och trivas. De måste se till att motverka mobbing på arbetsplatsen och uppmärksamma när någon verkar ha problem.

Vad kan man då göra som chef för att skapa en bra arbetsmiljö på jobbet även när det kommer till det psykiska måendet?

Förberedelser

Det är bra att ha en handlingsplan redo så att alla vet vad som ska göras om en situation uppstår när någon behöver hjälp. Det kan handla både om privata faktorer som spiller över på jobbet. Eller på renodlade jobbfaktorer som påverkar måendet. Det senare kan till exempel handla om stress, eller i värsta fall om en situation där någon är mobbad och utfryst på arbetsplatsen. Se till att genom företagshälsovården eller på annat sätt ha tillgång till en psykolog. Att få professionell hjälp är viktigt när någon av dina anställda har problem, eller när ni behöver reda ut en konflikt.

Skapa en bra stämning

Som chef kan och ska du också arbeta med den psykiska arbetsmiljön. Det kan handla om så enkla saker som att se till att alla är med och fikar minst några gånger i veckan. På så sätt byggs sammanhållning i arbetslaget vilket gör det trevligare att gå till jobbet. Men det är också ett tillfälle där du under mindre formaliserade former än ett medarbetarsamtal kan fånga upp eventuella problem. Finns det någon som sitter tyst hela tiden? Eller några som undviker varandra och verkar ha något som gnager mellan dem?

Det är också klokt att regelbundet ha konferenser och andra sammankomster utanför er vanliga miljö. Om du bokar externa konferenslokaler i stockholm får ni möjlighet att träffas på ett annat ställe vilket faktiskt kan öppna upp för ny dynamik. Passa på att göra olika klassiska teambuildingövningar för att alla ska lära känna varandra. Det känns ofta mindre konstigt att göra så på en annan plats än den man brukar vara på.

Sätt upp regler

Dagens informationstäta miljö skapar stress i sig. För att minimera den är det klokt att sätta upp regler för hur och när man behöver vara nåbar. Om någon behöver finnas tillgänglig jämt ska denne ha ett jourtillägg, eller få kompensation med ledig tid vid annat tillfälle. Annars är det rimligt att bestämma att ingen behöver svara på mail eller telefon utanför kontorstid. Här har du som chef en möjlighet att föregå med gott exempel. Se till att aldrig skicka mail på helger. Om du ändå sitter och skriver utanför vanlig arbetstid finns det i de flesta mailprogram möjlighet att tidsinställa epost så att den skickas klockan åtta på måndag morgon. Att få ordentligt med tid till vila och återhämtning är oerhört viktigt. Och om inte annat behöver du hålla i åtanke att stressade anställda också presterar sämre. Så det finns fler anledningar än bara de rent mänskliga att prioritera detta.